You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
ISO9001:2015
Tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng rộng rãi nhất. Có thể khẳng định một thực tế rằng tiêu chuẩn này có thể áp dụng với mọi tổ chức
Quality Management

Quality Management

ISO 9001:2015 Certificate
ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng rộng rãi nhất. Có thể khẳng định một thực tế rằng tiêu chuẩn này có thể áp dụng với mọi tổ chức, không phân biệt ngành nghề, quy mô hay địa điểm nào trên thế giới. Đăng ký chứng nhận ISO 9001:2015 bởi tổ chức được UKAS công nhận là bằng chứng khách quan chứng tỏ doanh nghiệp đã triển khai một cách hiệu quả Hệ thống quản lý Chất lượng và có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.
Tiêu chuẩn này dựa trên 07 nguyên tắc quản lý. Đó là:
Links and Downloads
Head Office Address
4 Navigation Court
Harris Business Park
Hanbury Road
Stoke Prior
Bromsgrove
Worcestershire
B60 4FD
T: 0044 (0)1527 877 462
F: 0044 (0)1527 833 483
ACM - UK in Viet Nam
Eurowindow Building
No. 27, Tran Duy Hung Street
Trung Hoa Ward
Cau Giay District

Hanoi City
Viet Nam Country
Tel: +84 24 3776 0033
Fax: +84 24 3776 0022
Email: acm@acmcert.com.vn
Website: www.acmcert.com.vn
International offices
Verify ACM Certificates
Partners and customers